Over dit weblog

Met dit weblog willen we graag informatie geven.

Deels in de vorm van opinie, maar tevens treft u algemene informatie aan. Via het internet is veel te vinden. Maar door de vele bomen is het bos vaak slecht zichtbaar.

Daarom willen we vooral proberen wat te filteren. Ook streven we naar heldere uitleg, zonder moeilijke woorden. Afgestemd op niet-juristen.

De inhoud is ingedeeld in rubrieken en tevens zijn de artikelen voorzien van z.g. tags, waardoor tevens een inhoudsopgave op trefwoorden ontstaat.

Met het zoekvenster kan gezocht worden in de gehele inhoud.

We staan open voor suggesties en vragen, dus aarzel vooral niet om contact op te nemen of te reageren.

Mocht u iets missen of besproken willen zien, laat het ons weten!