Uitgeblaft?

Gisteren werd de conclusie ontvangen van de Advocaat-Generaal met betrekking tot de zaak van de Sittardse hondenbezitster.

Het advies aan de Hoge Raad is om de uitspraak van het gerechtshof te vernietigen.

Verschil volgens de wet
De Advocaat-Generaal is van mening dat houders en niet-houders van honden volgens de wet verschillende gevallen zijn. In de conclusie wordt niet ingegaan op mijn betoog, dat het niet gaat om een “door de wetgever bepaald verschil”, maar om de feitelijke situatie. De gemeente Sittard-Geleen geeft geen geld van betekenis uit aan zaken die verband houden met honden en daarom is de hondenbelasting gewoon extra belasting. Waarom hondenbezitters meer belasting moeten betalen dan anderen is en blijft een raadsel.

De advocaat generaal geeft wel aan dat hij het niet makkelijk vindt om “in het algemeen een rechtsgrond te noemen voor de huidige hondenbelasting.” Maar hij verwijst naar het – naar zijn mening – geldende recht en daarmee is volgens hem de zaak wel klaar. Want zolang de hondenbelasting niet “minstens vele honderden euro’s” per hond zou bedragen, is er volgens de Advocaat-Generaal niets tegen de hondenbelasting in te brengen.

Rechtsbescherming tegen de overheid?
De bedoeling van bestuursrecht is om de burger bescherming te bieden tegen willekeur van de overheid. De hondenbelasting in Sittard-Geleen is simpelweg willekeurig en als de Hoge Raad het advies opvolgt, dan is dat niet alleen bijzonder teleurstellend, maar ook een (volgende) kras in de lak van onze rechtsstaat.

Want als de lijn van het advies wordt opgevolgd, is het zomaar mogelijk om een wet uit te vaardigen waarmee wordt bepaald dat bijvoorbeeld mensen met rood haar enkele honderden euro’s belasting moeten betalen. Immers heeft de wetgever uitgemaakt dat er verschil is tussen de groepen met verschillende haarkleuren. De rechter mag daarover niet meer oordelen.

Lag het advies al klaar?
Op 17 juli berichtten de advocaten van de gemeente per brief aan de Hoge Raad dat men afzag van de mogelijkheid om te reageren op de ingediende stukken. Daarmee was de stukkenwisseling tussen partijen geƫindigd. De conclusie van de Advocaat-Generaal is gedateerd op 18 juli 2013, een dag na de genoemde brief. Met andere woorden: het lag al klaar.

Hazen blaffen niet
Tenslotte nog dit: de advocaten van de gemeente zijn beiden wetenschappelijk medewerker geweest bij de Hoge Raad. Volgens deze publicatie schrijven deze medewerkers concept adviezen en uitspraken. Ze weten dus hoe de hazen lopen.

De bottom line is, dat je als burger hard kan blaffen, maar als het erop aankomt, een muilkorf het waarschijnlijke resultaat is.

Het ligt nu in handen van de raadsheren.